Skip to content Skip to footer
Έτος2022

Πρόκειται για τέσσερις διαδικτυακές εφαρμογές που αλληλοσυμπληρώνονται και και εξυπηρετούν στην παρουσίαση του χωριού Καμηλαρίου, του τόπου και των ανθρώπων του. Δίνεται έμφαση στη σύγχρονη ιστορία του και επιχειρεί στη διατήρηση της μνήμης για μια περιοχή που αλλάζει ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι

μια ιστοσελίδα WordPress, στην οποία δίνονται οι βασικές πληροφορίες στον επισκέπτη και τον καθοδηγεί για τη χρήση των υπόλοιπων εφαρμογών. Η ιστοσελίδα απαντάει στη διεύθυνση https://www.kamilari.org.gr

H φωτογραφική αρχειοθήκη, η οποία είναι ένα Piwigo CMS, η οποία συγχρονίζει με έναν κατάλογο Adobe Lightroom και απαντάει στη διεύθυνση https://pics.kamilari.org.gr. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τη σάρωση παλιών φωτογραφιών οι οποίες αποκαθίστανται ψηφιακά και εμπλουτίζονται με πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα, τις θέσεις και τη χρονολογία λήψης.

Ένας διαδικτυακός χάρτης στημένος σε leaflet js, ο οποίος διαβάζει από μια βάση Postgis και απαντάει στη διεύθυνση https://map.kamilari.uoc.gr/pois/. Ο χάρτης περιέχει τοπωνύμια της περιοχής του Καμηλαρίου και βοηθάει παράλληλα στην πλοήγηση της εικονικής περιήγησης. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα αντιπαραβολής χαρτογραφικών υποβάθρων για τη σύγκριση αλλαγών που έχουν επέλθει τα τελευταία 60 χρόνια.

Τέλος, μια εικονική περιήγηση της περιοχής που απαντάει στην διεύθυνση https://tour.kamilari.org.gr/main/index.htm και βοηθάει στη γνώση της θέσης του χωριού και των γειτονικών σημείων ενδιαφέροντος.

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα που έχει αναπτυχθεί σε WordPress είναι αυτή η οποία δίνει την ευελιξία στο να δέσει όλες τις εφαρμογές και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον Πολιτιστικό Σύλλογο να ενημερώνει για τις μελλοντικές του δραστηριότητες αν και η ενημέρωση το τελευταίο διάστημα γίνεται αποκλειστικά από το Facebook.

Στην ιστοσελίδα εξέχουσα σημασία έχει και η ανάπτυξη των γενεαλογικών δέντρων των οικογενειών του χωριού, με την ενημέρωση σελίδων με στοιχεία των ανθρώπων που έζησαν στο Καμηλάρι. Ταυτόχρονα οι σελίδες αυτές συνδέονται με τις φωτογραφίες που ψηφιοποιούνται, αποκαθιστούνται και αποθηκεύονται στη φωτογραφική αρχειοθήκη.

Φωτογραφική αρχειοθήκη https://pics.kamilari.org.gr

Η φωτογραφική αρχειοθήκη στηρίζεται στο Open Source CMS Piwigo και παραθέτει τις φωτογραφίες με τρόπο που επιτρέπει το συγχρονισμό με κατάλογο του προγράμματος Adobe Lightroom. Στον κατάλογο αυτό ενημερώνονται στοιχεία όπως τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη φωτογραφία, η θέση και η ημερομηνία λήψης. Για τα πρόσωπα χρησιμοποιείται η μέθοδος αναγνώρισης προσώπων του Lightroom που βοηθάει στη σημείωση του ονόματος αλλά και στη θέση που αυτό το όνομα εμφανίζεται στη φωτογραφία. Τα ονόματα αυτά συνοδεύονται από μια αριθμητική ταυτότητα ID που προκύπτει από τη δημιουργία σελίδας του προσώπου στην κεντρική ιστοσελίδα. Ο μοναδικός αριθμός αυτός εξασφαλίζει τη διάκριση συνωνυμιών που λόγω των συγγενειών είναι αρκετές.

Το worflow της παραγωγής των ψηφιακών φωτογραφιών ξεκινάει από τη σάρωση παλιών, ή ανατυπωμένων φωτογραφιών σε ένα EPSON ecotank A3+ πολυμηχάνημα. Οι φωτογραφίες μετά την εισαγωγή τους στο κατάλογο του Lightroom, θα διορθωθούν στο Photoshop αξιοποιώντας και τις από την έκδοση 2023 αυτοματοποιημένες λειτουργίες αποκατάστασης φωτογραφιών. Πολλές φορές θα χρειαστεί και επιπλέον επέμβαση με άλλα εργαλεία μέσα από το Photoshop. Η ‘τελική’ ψηφιακή φωτογραφία θα μπει σε φάκελο και θα επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τα οποία είναι γνωστά, ή τις περισσότερες φορές επειδή δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός των στοιχείων αυτών, θα ενημερωθούν τα στοιχεία που έστω κατ΄εκτίμηση είναι γνωστά. Κατά την εξαγωγή των ψηφιακών αρχείων από το Lightroom, τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν ενσωματωμένα στο αρχείο τη κάθε φωτογραφία με τη μορφή των IPTC μεταδεδομένων. Τα αρχεία αυτά θα ανέβουν με ftp στο server που φιλοξενεί το Piwigo και θα εκτελεστεί η διαδικασία του συγχρονισμού των δεδομένων, η οποία παρέχεται από το CMS. Σε αυτή τη φάση καινούριες φωτογραφίες προστίθενται στο Piwigo και ήδη υπάρχοντες ενημερώνονται για τις τυχόν αλλαγές στα μεταδεδομένα τους. Αυτά τα μεταδεδομένα περιέχουν

  • τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη φωτογραφία και εμφανίζονται στο Piwigo σαν λέξεις κλειδιά
  • η θέση λήψης της φωτογραφία που εμφανίζεται σαν γεωγραφικές συντεταγμένες
  • και η ημερομηνία λήψης, η οποία είναι η εκτιμώμενη που ενημερώθηκε στο Lightroom.

Διαδικτυακός Χάρτης https://map.kamilari.org.gr/pois

Ο χάρτης του Καμηλαρίου είναι υλοποιημένος σε leaflet με τα χωρικά δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε βάση Postgresql / Postgis. Τα χωρικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση των Open Street Data και έχουν υποστεί κάποιες αλλαγές, όπως η προσθήκη πεδίων για τον εμπλουτισμό δεδομένων σε τουλάχιστον αγγλικά και ελληνικά. Τα στοιχεία αυτά είναι οι δρόμοι καθώς και σημεία και περιοχές (πολύγωνα) ενδιαφέροντος. Επίσης έχει δημιουργηθεί αρχείο με τοπωνύμια της περιοχής καθώς και σημεία τις θέσεις λήψης των φωτογραφικών πανοραμάτων που χρησιμοποιούνται στην εικονική περιήγηση. Αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την πλοήγηση των θέσεων της εικονικής περιήγησης. Τα δεδομένα αυτά εξάγονται σε geojson δεδομένα και τροφοδοτούν το διαδικτυακό χάρτη.

Παράλληλα με τα παραπάνω δεδομένα έχουν παραχθεί χάρτες επικάλυψης σε μορφή εικόνων / raster, τα οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει στο διαδικτυακό χάρτη. Οι εικόνες αυτές είναι οι χάρτες της ΓΥΣ 1:5.000 και 1:50000, οι αεροφωτογραφίες του 1960 και οι αεροφωτογραφίες του 1997-1998. Με τη σειρά αυτή υπάρχει χρονοσειρά δεδομένων που δείχνουν σε ένα βαθμό τις αλλαγές που έχουν περιέλθει τα τελευταία 60 χρόνια.

Εικονική Περιήγηση https://tour.kamilari.org.gr/main/index.htm

Η εικονική περιήγηση δρα συμπληρωματικά για τη γνωριμία με την περιοχή και ο διαδικτυακός χάρτης έχει ενσωματωθεί για να βοήθησει στη μετάβαση στις θέσεις που έχουν γίνει λήψεις φωτογραφικών σφαιρών.

Τοποθεσία
Ηράκλειο Κρήτης
info@panotours.gr

Panotours © 2024. All Rights Reserved.